Πουλή Βασιλική


Αριθμός μέλους:
670
Κοινωνικά δίκτυα:
+30 210 8056 930-2+30 210 8056 930-2
+30 210 8056 935
Διεύθυνση:
Λεωφ. Πλαπούτα 139, GR-141 21 Ν.Ηράκλειο Αθήνα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Marketing, Corporate/Business, Social Media, IT/Technical
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ιταλικά-Αγγλικά