Πουλουπάτης Ιωάννης


Αριθμός μέλους:
483
Κοινωνικά δίκτυα:
27210 9910527210 99105
2721060031
Διεύθυνση:
Φαρών 102 & Βασ. Γεωργίου 16, GR-24100, Καλαμάτα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Βουλγαρικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Βουλγαρικά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά