Ρέζντα Ανίλα (Rezhda Anila)


Αριθμός μέλους:
611
Κοινωνικά δίκτυα:
+355 692621636+355 692621636
+30 6978901984+30 6978901984
Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Δικαστική διερμηνεία, Συνεδριακή διερμηνεία, Σύνταξη κειμένων κρατικών υπηρεσιών, Μετάφραση, Μετάφραση βιβλίων
Τομείς Ειδίκευσης:
Νομικά, Δικόγραφα, Διακρατική αλληλογραφία
Γλώσσες εργασίας:
Αλβανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αλβανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αλβανικά