Ρέζντα Ανίλα (Rezhda Anila)


Διεύθυνση:
Καζαντζάκη 2, GR-54643 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αλβανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αλβανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αλβανικά