Ρέντα Ευδοξία


Αριθμός μέλους:
539
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
71-75 Shelton St., London WC2H 9JQ, United Kingdom
Υπηρεσίες:
Μετάφραση κειμένων/βιβλίων, Διόρθωση, LQA/FQA, Localization, Αξιολόγηση δοκιμαστικών, Γλωσσικός έλεγχος
Τομείς Ειδίκευσης:
Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Επιχειρήσεις, Ψυχολογία, Ψυχομετρία, Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, Νομικά, Ανθρώπινοι Πόροι
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά