Ρέντα Ευδοξία


Αριθμός μέλους:
539
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
71-75 Shelton St., London WC2H 9JQ, United Kingdom
Υπηρεσίες:
Μετάφραση κειμένων/βιβλίων, διόρθωση, localization, αξιολόγηση δοκιμαστικών, γλωσσικός έλεγχος, ιατρική διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Πληροφορική, μάρκετινγκ, επιχειρήσεις, ιατρική, ψυχολογία, ψυχομετρία, ψυχιατρική, ανθρώπινοι πόροι
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά