Ρέστα Ζωή


Αριθμός μέλους:
662
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Φρ. Φουτρή 33, Παρ. 2, 19200 Ελευσίνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γερμανικά-Ελληνικά