Ρίγλη Μαρία


Αριθμός μέλους:
553
Κοινωνικά δίκτυα:
210 7649845210 7649845
69345061596934506159
Διεύθυνση:
Ηρώς Κωνσταντοπούλου 116, GR-16231, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διόρθωση, επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
Ιατρική, διοίκηση, τεχνολογία, κοινωνικές κι ανθρωπιστικές επιστήμες, τέχνη, λογοτεχνία
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά