Ραχανιώτη Ελένη


Αριθμός μέλους:
239
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Μιχάλη Παπαδόπουλου 34, Χαριλάου, GR-54249, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά