Σακελλή Σοφία


Αριθμός μέλους:
650
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Delphi Translations PO Box 356 Lane Cove NSW 1595 Australia
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Γλωσσική Επιμέλεια, Διόρθωση κειμένου, Localisation, Greek Voice-Over
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Αγγλικά Αγγλικά-Ελληνικά