Σακοράφα Άρτεμις


Αριθμός μέλους:
731
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Graunstraße 9, 13355, Berlin
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Ιατρικά και τεχνικά κείμενα, πληροφορική, πολιτισμός, τουρισμός
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γερμανικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά