Σαριγκουλέ Στέλλα


Διεύθυνση:
Κερκύρας 21Β, Νέα Ερυθραία, 14671, Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά