Σαχπαζίδου Μαρία


Αριθμός μέλους:
81
Κοινωνικά δίκτυα:
2313 3096632313 309663
69450883816945088381
2310431513
Διεύθυνση:
Τάκη Οικονομίδη 1, Καλαμαριά, GR-54655, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Ιθαγένειας)
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Ρωσικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γεωργιανά-Ελληνικά Ρωσικά-Ελληνικά