Σιακαντάρη Αναστασία


Αριθμός μέλους:
582
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Βασιλικά Λέσβου, GR-81300, Λέσβος, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά