Σκανδάλη Ναταλία


Διεύθυνση:
Πατελάρου 12, GR-71305, Ηράκλειο Κρήτης
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Πολωνικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Πολωνικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Πολωνικά