Σολομωνίδης Μιχάλης


Αριθμός μέλους:
481
Κοινωνικά δίκτυα:
(002 03) 5920026 – 5906780 (office)(002 03) 5920026 – 5906780 (office)
(002 012) 27753873 – 22191518 - 74222873(002 012) 27753873 – 22191518 - 74222873
(00203) 4820461 (work) & 5906962 (Personal office)
Διεύθυνση:
Memphis St. 82, drv. from La Gaite St., App. #1, 4th Floor, Ibrahimia – P.C.: 21321, Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία, Γραμματειακή Υποστήριξη, Διαμεσολαβήσεις
Τομείς Ειδίκευσης:
Ισλαμικά, νομικά, ιατρικά, οικονομικά, εμπορικά, πολιτικά, πολιτιστικά κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Αραβικά-Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αραβικά-Αγγλικά Αραβικά-Ελληνικά Αγγλικά-Αραβικά Ελληνικά-Αραβικά