Σοφιανού Ελευθερία


Αριθμός μέλους:
354
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 8544612310 854461
69450750636945075063
2310 901518
Διεύθυνση:
Γραβιάς 28, GR-54645, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά