Στοϊμενίδου Μαρία


Αριθμός μέλους:
377
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Κουντουριώτου 3, GR-55337, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά, τεχνολογία, δίκαιο
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γερμανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά