Σωσώνη Βιλελμίνη


Αριθμός μέλους:
682
Κοινωνικά δίκτυα:
26610879102661087910
69326237336932623733
Διεύθυνση:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πλατεία Τσιριγώτη, Κέρκυρα, 49100
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά