Σύρπα Αθανασία


Αριθμός μέλους:
360
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Σελεύκου 8, GR-62124, Σέρρες, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατρικά, τεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ιταλικά-Ελληνικά