Τερζής Βασίλειος


Αριθμός μέλους:
266
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ρωμανού 40 Περαία, GR-57019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικά, νομικά, τεχνικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ισπανικά-Ελληνικά