Τζιβελόγλου Ευγενία


Αριθμός μέλους:
405
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ανατολικής Ρωμυλίας 31-35, GR-54454, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
επιστημονικά, πολιτιστικά, οικονομικά, τεχνικά, νομικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά