Τουλούπη Ελένη


Διεύθυνση:
Φρύνης 26, 11633 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ιταλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά