Τσάτσου Στυλιανή


Αριθμός μέλους:
445
Κοινωνικά δίκτυα:
0030/24320227270030/2432022727
0030/69721194450030/6972119445
0030/2432022727
Διεύθυνση:
Ιωαννίνων 16, GR-42200, Καλαμπάκα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γαλλικά-Ελληνικά-Ιταλικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Γαλλικά Αγγλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ιταλικά Γαλλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ιταλικά Γερμανικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ιταλικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γαλλικά Ελληνικά-Γερμανικά Ελληνικά-Ιταλικά Ιταλικά-Αγγλικά Ιταλικά-Γαλλικά Ιταλικά-Ελληνικά