Τσένοβα Κρασιμίρα


Αριθμός μέλους:
576
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Επταπυργίου 90, GR-56626, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
όλα τα κείμενα, με ειδίκευση στα τεχνικά, οικονομικά, νομικά, ιατρικά
Γλώσσες εργασίας:
Βουλγαρικά-Αγγλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Βουλγαρικά-Ελληνικά Ελληνικά-Βουλγαρικά Αγγλικά-Βουλγαρικά