Τσίνογλου Μιχαήλ


Αριθμός μέλους:
40
Κοινωνικά δίκτυα:
2310231665, 2310 2700452310231665, 2310 270045
Διεύθυνση:
Κομνηνών 19, GR-54624, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γερμανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά