Τσαγκαράκη Αναστασία


Αριθμός μέλους:
552
Κοινωνικά δίκτυα:
210-6598133210-6598133
69724477266972447726
210-6598133
Διεύθυνση:
Λευκάδος 23, Γλυκά Νερά Αττικής, GR, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση
Τομείς Ειδίκευσης:
Στρατιωτικά, διπλωματικά, οικονομικά και νομικά κείμενα διεθνών σχέσεων και οργανισμών
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γαλλικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Γαλλικά Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Αγγλικά Αγγλικά-Γαλλικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά