Τσακατούρας Βασίλειος


Αριθμός μέλους:
569
Κοινωνικά δίκτυα:
+ 30 6944 311960 +46 760 55 60 32 (Malmö, Sweden)+ 30 6944 311960 +46 760 55 60 32 (Malmö, Sweden)
Διεύθυνση:
Floragangen 2D, Lgh 1401 21221 Malmo Sweden
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διόρθωση, επιμέλεια, διερμηνεία, προετοιμασία συνεντεύξεων (ελληνικά & αγγλικά), προετοιμασία για τις εξετάσεις δικαστών & εισαγγελέων στα αγγλικά
Τομείς Ειδίκευσης:
Νομικά, δικαστικά, διοικητικά, εμπορικά, εταιρικά, ναυτιλιακά, τραπεζικά, ασφαλιστικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά, κείμενα ΕΕ, συμβάσεις, καταστατικά, πιστοποιητικά
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Σουηδικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Σουηδικά-Ελληνικά Σουηδικά-Αγγλικά