Τσαλιγόπουλος Γαβριήλ


Αριθμός μέλους:
259
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 2831432310 283143
2310 285272
Διεύθυνση:
Βενιζέλου 8, GR-54624, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μεταφράσεις, διορθώσεις, επιμέλειες κειμένων, διερμηνείες
Τομείς Ειδίκευσης:
Κείμενα τεχνικά, ιατρικά, νομικά, οικονομικά, γαστρονομία, τουρισμός, διαφήμιση, ασφάλειες
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γερμανικά-Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ελληνικά-Γερμανικά