Τσιβίκη Μιρέιγ


Αριθμός μέλους:
400
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διόρθωση, επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
θεολογία, ιστορία, πολιτισμός
Γλώσσες εργασίας:
γαλλικά, ρωσικά, ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γαλλικά Ρωσικά-Γαλλικά Αγγλικά-Γαλλικά