Τσιμπίδα Γεωργία


Διεύθυνση:
Ιωάννου Θεοτόκη 72 - Τ.Θ. 663 49100 Κέρκυρα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά Αγγλικά-Ελληνικά