Τσομπανίδου Ελένη


Διεύθυνση:
Βελισσαρίου 25, 54640 Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γερμανικά, Ρουμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ρουμανικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά