Φακάλου Αλεξάνδρα


26102406902610240690
2610240691
Διεύθυνση:
Φιλοποίμενος 36-42, Πάτρα 26 221
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά