Φιδάνη Μαρία


Αριθμός μέλους:
637
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Λεμεσός, Κύπρος
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διερμηνεία
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ιταλικά-Ελληνικά Αγγλικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά