Φραγκογιάννης Δημήτριος


Αριθμός μέλους:
658
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Απόλλωνος 9, Κόρινθος
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Αγγλικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Αγγλικά Αγγλικά-Ελληνικά