Χαραλαμπίδου Ναυσικά


Αριθμός μέλους:
554
Κοινωνικά δίκτυα:
210 9247318210 9247318
69323419286932341928
210 9247318
Διεύθυνση:
Ευρυδάμαντος 3, GR-11745, Αθήνα, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Διερμηνεία, μετάφραση, διόρθωση, επιμέλεια κ.λπ.
Τομείς Ειδίκευσης:
Ευρωπαϊκή Ένωση, νομικά, οικονομικά κ.λπ.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά