Χειμωνίδου Στυλιανή


Αριθμός μέλους:
121
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Ιουστινιανού 10, GR-62100, Σέρρες, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
όλα τα κείμενα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Γερμανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γερμανικά