Χρηστίδου Σοφία


Αριθμός μέλους:
597
Κοινωνικά δίκτυα:
23940242402394024240
Διεύθυνση:
ΕΠΑΛ Λαγκαδά
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Γαλλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Γαλλικά Ιταλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ιταλικά