Χρυσόπουλος Ελευθέριος


Αριθμός μέλους:
624
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
71-75, Sheldon st. Covent Garden, UK-WC2H9JW Λονδίνο
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά