Χρυσόπουλος Λευτέρης


Αριθμός μέλους:
624
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
71-75 Shelton St., London WC2H 9JQ, United Kingdom
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, διόρθωση, localization, LQA/FQA, υποτιτλισμός
Τομείς Ειδίκευσης:
Μάρκετινγκ, πληροφορική, τεχνικά, τηλεπικοινωνίες, διαφήμιση
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά