Δόκιμα μέλη


Ποιος μπορεί να γίνει Δόκιμο μέλος της ΠΕΜ;

Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο σπουδαστών ή φοιτητών, εγκεκριμένου από την Ένωση ανώτατου προγράμματος σπουδών μετάφρασης/διερμηνείας (ΑΕΙ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται με σκοπό την άσκηση αποδεκτού από την Ένωση γλωσσικού επαγγέλματος.


2) Έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τις σπουδές εγκεκριμένου από την Ένωση ανώτατου προγράμματος σπουδών μετάφρασης/διερμηνείας (ΑΕΙ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και κατά το χρόνο κατάθεσης αιτήσεως εισδοχής ασκούνται σε αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελμα, με απώτερο σκοπό την απόκτηση του τίτλου σπουδών τους.


3) Έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τις σπουδές εγκεκριμένου από την Ένωση ανώτατου προγράμματος σπουδών μετάφρασης/διερμηνείας και κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης εισδοχής τους δεν ασκούνται, ούτε ασκούν, αποδεκτό από την Ένωση γλωσσικό επάγγελμα.


Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αίτηση Εισδοχής Δόκιμου Μέλους, κάντε κλικ εδώ.

Εναλλακτικά, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα και ένα απλό αντίγραφο των πτυχίων σας μαζί με το φοιτητικό πάσο στο register@pem.gr.