Τίτλος: Ο Μεταφραστής, ο Αναγνώστης, η Γυναίκα του και η Google: Η μετάφραση του μη λογοτεχνικού βιβλίου από γλώσσες περιορισμένης διάδοσης στην ψηφιακή εποχή.

Εδώ και 20 χρόνια σχεδόν, η Google μπήκε δυναμικά στο χώρο του βιβλίου ψηφιοποιώντας ολόκληρες συλλογές συγγραμμάτων από βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια και κρατικά αρχεία. Όραμα της εταιρείας η ψηφιοποίηση όλων των βιβλίων του κόσμου. Παράλληλα, πρωτοστατεί στην ανάπτυξη εργαλείων μηχανικής μετάφρασης. Με αυτές τις πρωτοβουλίες της, προσφέρει πρόσβαση σε κάθε είδους έργα δωρεάν, κυρίως στην Αγγλική γλώσσα και δυνητικά σε άλλες, μικρότερης διάδοσης γλώσσες. Από την άλλη πλευρά, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, την ποιότητα και ιστορική ακρίβεια του ψηφιοποιημένου έργου λόγου, ενώ η εστίαση στην αγγλόφωνη βιβλιοπαραγωγή ενισχύει ακόμη περισσότερο το ιμπέριουμ της Αγγλικής.

Πώς αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις οι δημιουργοί έργων του λόγου, μεταξύ αυτών οι μεταφραστές από γλώσσες μικρής διάδοσης όπως η Ελληνική; Η συζήτηση θα εστιάσει στο μη λογοτεχνικό βιβλίο.

 

Κυριακή 6/5/18 στις 11.00

Ομιλητές / συντονισμός:

1) Kevin Quirk, Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT)

2) Annette Schiller, Προεδρεύουσα του Περιφερειακού Τμήματος Ευρώπης της FIT

3) Γεώργιος Ανδρέας Ζάννος, Διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).

Συντονιστής: Φώτης Φωτόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών

 

The translator, the reader, his wife and Google.

The translation of non-fiction books from languages of limited diffusion in the digital era.

 

Almost 20 years ago now, Google entered the books market by digitising whole collections of literary works from libraries, universities and government archives. The company’s vision is to digitise every book in the world. At the same time, it has led the development of machine translation tools. Through these initiatives, it has offered access to all sorts of works for free, mainly in English and potentially also in languages of limited diffusion. On the other hand, this raises important issues to do with the protection of the creators’ intellectual property rights, the quality and historical accuracy of the digitised works, whilst the focus on English language books has further enhanced the imperium that English enjoys as a language.

 

How can these challenges be addressed by creators of literary works, among whom translators from languages of limited diffusion such as Greek? The discussion will focus on non-fiction books.

 

Sunday 6 May, 11.00 a.m.

 

Round table discussion panelists:

Kevin Quirk, President of the International Federation of Translators (FIT)

Annette Schiller, Chairwoman of FIT Europe

Georgios Andreas Zannos, General Manager of OSDEL (Greek Collecting Society for Literary Works)

 

Coordinator: Fotis Fotopoulos, PEM Board President.

 

This event is PEM’s contribution to the Translation Festival element of the 15th International Book Fair of Thessaloniki, which is dedicated to Francophony for 2018, under the auspices of the Hellenic Culture Foundation.