Τα οφέλη της ΠΕΜ


Τα οφέλη που αποκομίζουν τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών συνοψίζονται ως εξής:

Προβολή στο Ευρετήριο Μελών: Τα πλήρη στοιχεία των μελών καθώς και οι γλωσσικοί συνδυασμοί τους αναγράφονται στο ευρετήριο που φιλοξενεί ο ιστότοπος της Ένωσης στη διεύθυνση: www.pem.gr

Σφραγίδα επικύρωσης μεταφράσεων: Προαιρετικά, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν στρογγυλή σφραγίδα επικύρωσης των μεταφράσεών τους, η οποία γίνεται απόλυτα δεκτή σε όλους ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε όλους τους δημόσιους φορείς του εξωτερικού και κατά περίπτωση στους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Η ΠΕΜ αγωνίζεται για την εξασφάλιση του ισόκυρου των μελών μας, έτσι ώστε να γίνεται δεκτή η σφραγίδα μας σε όλους τους δημόσιους φορείς της Ελλάδας και όχι κατά περίπτωση.

Πλακέτα μέλους: Τα μέλη μπορούν να αποκτήσουν την ειδική πλακέτα μέλους, η οποία αναγράφει το λογότυπο της Ένωσης και της FIT, φέρει ειδική κάρτα «ενεργού μέλους» με τη σφραγίδα της ΠΕΜ και μπορεί να τοποθετηθεί σε ευκρινή θέση στον χώρο εργασίας, ώστε να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο η ιδιότητα του κατόχου της ως ενεργού μέλους της Ένωσης.

Κάρτα μέλους: Τα μέλη λαμβάνουν μια πλαστικοποιημένη κάρτα μέλους με φωτογραφία, η οποία αναγράφει τα στοιχεία συνδρομής και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Εκπροσώπηση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: Τα μέλη ανήκουν σε μια Ένωση, η οποία τους εκπροσωπεί επάξια σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παραδείγματα αυτής της δράσης είναι η ανάδειξη αδικιών και σφαλμάτων της διοίκησης, η διεκδίκηση της επανόρθωσης αυτών, η επιδίωξη συνεργασίας με όλα τα κλιμάκια της διοίκησης, η κατάθεση θέσεων, προτάσεων και ενστάσεων κ.λπ.

Κύρος και αναγνωρισιμότητα: Τα μέλη απολαμβάνουν το κύρος και την αναγνωρισιμότητα που προσφέρει το όνομα, το λογότυπο και η μακρά ιστορία της Ένωσης αλλά και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT), γεγονός που διευκολύνει την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στον χώρο της μετάφρασης, ανοίγοντας αναμφισβήτητα νέους ορίζοντες για περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Προβολή στο MyPEM.gr: H Ένωση θα εγκαινιάσει σύντομα τη νέα πλατφόρμα MyPEM.gr, στην οποία αναγράφονται όλα τα επαγγελματικά στοιχεία των μελών της, και με τη βοήθεια κωδικών QR, τα μέλη θα μπορούν να δηλώσουν σε ποια τοποθεσία βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή, ώστε να είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους πελάτες με πρόσβαση στην πλατφόρμα από διάφορα κομβικά σημεία της χώρας. Έτσι, παρέχεται στα μέλη μας η δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερους πελάτες και να αξιολογηθούν από αυτούς, αφού η πλατφόρμα φιλοξενεί ένα εγγενές σύστημα βαθμολόγησης των υπηρεσιών που παρέχουν.

Συνεργασία και επαφή με συναδέλφους: Τα μέλη της Ένωσης αλληλοϋποστηρίζονται και όταν χρειάζεται να αναζητήσουν νέους συνεργάτες για άλλους γλωσσικούς συνδυασμούς ή υπηρεσίες, αποδεδειγμένα δείχνουν προτίμηση στα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης.

Ενημέρωση για νέα, συνέδρια και εκδηλώσεις: Η Ένωση διαθέτει προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook και Twitter), με τη βοήθεια των οποίων ενημερώνει τα μέλη της για τα νέα και τις επερχόμενες εκδηλώσεις, τις ημερίδες και τα συνέδρια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στον χώρο των γλωσσικών επαγγελμάτων.

Δωρεάν επιμόρφωση και κατάρτιση: Τα μέλη της Ένωσης έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως, επιμορφωτικά σεμινάρια κατάρτισης που προσφέρουν άλλα μέλη της Ένωσης ή προσκεκλημένοι εισηγητές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα σεμινάρια αυτά έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα μέλη να εξοικειωθούν με τη νέα μεταφραστική τεχνολογία και διάφορες ορολογίες, καθώς και να αποκτήσουν σχετικές τεχνικές δεξιότητες για την καλύτερη διαχείριση του επαγγέλματος. Η Ένωση χορηγεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης των σεμιναρίων.

Ευκαιρίες εργασίας: Η Ένωση ανακοινώνει κατά καιρούς στα μέλη της, είτε μέσω email είτε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έγκυρες και αξιόπιστες αγγελίες αναζήτησης συνεργατών που αποστέλλουν τα υπάρχοντα μέλη, προάγοντας έτσι τη συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Συνδιαμόρφωση επαγγελματικού μέλλοντος: Τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη υποχρεούνται να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, διαμορφώνοντας έτσι το μελλοντικό τοπίο της μετάφρασης με τη συμμετοχή τους.

Συμβουλές και υποδείξεις: Τα μέλη μπορούν να ζητήσουν συμβουλές και κατευθύνσεις από την Ένωση για κάθε είδους επαγγελματικό ζήτημα. Τα πιο έμπειρα μέλη της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα συμβουλευτικά μέλη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχουν καθοδήγηση και υποδείξεις σχετικά με κακοπληρωτές πελάτες και καταγγελίες μελών.

Προάσπιση δικαιωμάτων: Η Ένωση προασπίζει τα ηθικά, πνευματικά και επαγγελματικά δικαιώματα των μελών της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα προάγει την άρτια, ασφαλή και επωφελή άσκηση των συναφών επαγγελμάτων σε κάθε πεδίο κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Διασφάλιση συνθηκών εργασίας: Η Ένωση προωθεί τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατοχύρωσης των επαγγελμάτων του μεταφραστή, του διερμηνέα και των συναφών επαγγελμάτων.