Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετεχόντων – CPD


Παρακαλούμε, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε (.pdf) τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης της ΠΕΜ: CPD Terms & Conditions – Attendees