Ένωση


Η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών ιδρύθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη και είναι η αρχαιότερη επαγγελματική ένωση στον ελληνικό χώρο της μετάφρασης.
Είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (F.I.T.).
Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με διετή θητεία.

Διοικητικό Συμβούλιο

Φώτης Φωτόπουλος Πρόεδρος emailButton
Άγγελος Κακλαμάνης Αντιπρόεδρος emailButton
Μarijana Milunović Γεν. Γραμματέας emailButton
Ράινα Διαμαντίεβα Ταμίας emailButton
Ρέντα Ευδοξία Σύμβουλος emailButton

 

Ο σκοπός μας

1. Η προώθηση των καλύτερων συνθηκών εργασίας και της κατοχύρωσης του επαγγέλματος του μεταφραστή ή / και διερμηνέα.

2. Η προάσπιση των πνευματικών, ηθικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με τις ομοειδείς επαγγελματικές οργανώσεις και τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η ενημέρωση των μελών για τα μεταφραστικά πράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πανεπιστημιακές σχολές, προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, συνέδρια/συναντήσεις με αντικείμενο μεταφραστικά ζητήματα, θέματα ορολογίας κ.τ.λ.)