Κώδικας Δεοντολογίας


Στη Γενική Συνέλευση του 2019 η ΠΕΜ ενέκρινε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας που μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο ΠΕΜ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.