Ο σκοπός μας


  1. Η προώθηση των καλύτερων συνθηκών εργασίας και της κατοχύρωσης του επαγγέλματος του μεταφραστή ή / και διερμηνέα.
  2. Η προάσπιση των πνευματικών, ηθικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  3. Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με τις ομοειδείς επαγγελματικές οργανώσεις και τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  4. Η ενημέρωση των μελών για τα μεταφραστικά πράγματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (πανεπιστημιακές σχολές, προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, συνέδρια/συναντήσεις με αντικείμενο μεταφραστικά ζητήματα, θέματα ορολογίας κ.τ.λ.)