Αθανασάκη Αικατερίνη


Αριθμός μέλους:
376
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Αγ.Λαύρας 3, GR-54632, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
ιατροτεχνικά, ιατροφαρμακευτικά, κλινικές μελέτες, κείμενα ΕΜΕΑ, αγγλοσαξωνικό δίκαιο, νομικά/συμβάσεις
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Γερμανικά-Ελληνικά-Ισπανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γερμανικά-Ελληνικά Ελληνικά-Αγγλικά Ισπανικά-Ελληνικά