Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα


Αριθμός μέλους:
657
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Πρινοπούλου 4, 11363 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά, Γαλλικά, Ολλανδικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Γαλλικά Γαλλικά-Ελληνικά Ολλανδικά-Ελληνικά Ελληνικά-Ολλανδικά Γαλλικά-Ολλανδικά Ολλανδικά-Γαλλικά