Αναστασοπούλου Μαριάνθη


Αριθμός μέλους:
733
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Θωμαϊδου 2, Τ.Κ.115 25 Αθήνα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά