Αραμπατζή Ειρήνη


Αριθμός μέλους:
513
Κοινωνικά δίκτυα:
2310 5000452310 500045
69491241916949124191
2310 527260
Διεύθυνση:
Κουντουριώτου 2, Λιμάνι, GR-54625, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
κοινωνικές επιστήμες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά-Ρωσικά-Ουκρανικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Ελληνικά-Ρωσικά Ελληνικά-Ουκρανικά Ρωσικά-Ελληνικά Ουκρανικά-Ελληνικά