Αργυροπούλου Χριστίνα


Αριθμός μέλους:
567
Κοινωνικά δίκτυα:
Διεύθυνση:
Καραηλία 3, GR-54644, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Υπηρεσίες:
Μετάφραση, Διόρθωση, Επιμέλεια
Τομείς Ειδίκευσης:
Νομικά, Τεχνικά, Ιατρικά και κείμενα της ΕΕ
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά-Ελληνικά-Γαλλικά-Τουρκικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Τουρκικά-Ελληνικά