Αρμπουνιώτη Χαραλαμπία


Διεύθυνση:
Πάροδος Ιωάννη Διακίδη 166, Αριθ. 15 Πάτρα
Υπηρεσίες:
Τομείς Ειδίκευσης:
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά, Γαλλικά,, Ισπανικά, Ελληνικά
Γλωσσικοί συνδυασμοί:
Αγγλικά-Ελληνικά Γαλλικά-Ελληνικά Ισπανικά-Ελληνικά